Статті та коментарі викладачів

Жовтень 2016 р.

"Неочевидні причини хвороби бізнесу"

Стаття Ліни Михайлівни Хасан-Бек, професора кафедри бізнес-адміністрування МІМ-Київ та Светлани Штильман, випускниці МВА, засновника компанії Dance Street  (ж-л SBR, жовтень 2016 р.) про те, що пильний фокус на бізнесі відволікає від самого головного в ньому - людей, але ж саме від них і їх внутненнего стану залежить успіх справи.

Вересень 2016 р.

«СТРАТЕГІЯ + ПРОГРАМА = РЕЗУЛЬТАТ»

Стаття Віталія Цопи ("Охорона праці" № 9, 2016 р.) про нагальну потребу формування в Україні національної стратегії і національної програми у сфері безпеки та гігієни праці на основі досвіду передових країн світу. Питання безпеки та гігієни праці на робочих місцях є обов’язковою і невід’ємною частиною стратегій розвитку країн Євросоюзу, а також Великобританії, США й інших держав світу. Головна теза статті: «якщо менеджмент організації не управляє небезпеками через управління ризиками, то небезпеки управляють втратами організації, що призводить до низької якості, нещасних випадків та інших втрат».

"Бренд-платформи майбутнього"

Стаття Вадима Савельєва  (ж-л SBR, вересень 2016 р.) про те, що споживач став більш витонченим і чекає від брендів нестандартних підходів для взаємодії.

Серпень 2016 р.

"Маркетинг попри досвід та шаблони"

Стаття Андія Длігача (ж-л SBR, серпень 2016 р.) про те, що маніпуляції зі свідомістю, знижки, акції вже не діють на споживача так, як передбачає Бізнес. Світ змінився та споживач разом із ним.

Червень 2015 р.

"Організації ЄС в в галузі безпеки та гігієни праці"

Статті Віталія Цопи ("Охорона праці" № 6, 2015 р.) написана з метою допомогти українським організаціям визначитися, з якою з організацій ЄС з яких питань можна співпрацювати для поліпшення умов і безпеки праці на вітчизняних підприємствах.

Квітень 2015 р.

"Угода про асоціацію між Україною та ЄС в частині здоров'я та охорони безпеки праці"

У статті Віталія Цопи ("Охорона праці" № 4, 2015 р.) розглядаються статті Угоди та директиви ЄС з охорони праці, які Україна зобов'язалася імплементувати в своє законодавство, зміст рамкової (базової) Директиви № 89/391 / ЕЕC від 12.06.1989 «Про впровадження заходів зі стимулювання вдосконалення рівня безпеки та гігієни праці працівників на робочих місцях» , Стратегічна рамкова (базову) програма ЄС з безпеки та гігієни праці на 2014-2020 рр. та організаційна структура ЄС у сфері безпеки та гігієни праці.

Лютий 2015 р.

"НОВИЙ СтандАРтТISO 45001 з управління охороною праці"

Стаття Віталія Цопи ("Охорона праці" № 2, 2015 р.) дозволяє зрозуміти, що з себе представляє новий стандарт. У роботі дана порівняльна характеристика змісту його та стандарту BS OHSAS 18001:2007; перераховані відмінності нового стандарту, як, наприклад, в ньому присутня нова форма-структура, яка забезпечує інтеграцію даного стандарту із загальною системою менеджменту, а також інтеграцію з іншими стандартами на системи менеджменту, такими як ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 і т. п.

Листопад 2014 р.

"Культура безпеки праці в сучасному менеджменті"

У статті Віталія Цопи ("Охорона праці" № 11, 2014 р.) розглядається поняття культури безпеки праці і розроблені в світі моделі і концепції культури безпеки (охорони) праці. Зокрема, робиться акцент на одній з моделі розвитку культури безпеки - кривий безпеки Бредлі. Автор показує її органічний зв'язок зі стадіями теорії життєвого циклу організації, розробленої гуру менеджменту Іцхаком Адізеса.

Жовтень 2014 р.

"Футурологія бухгалтерського обліку"

Сттаття за результатами доповіді Сергія Голова на II Міжнародній науково-практичній конференції «ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА», яка відбулася у Львові 24-25 жовтня  2014 року у віснику Національного університету «Львівська політехніка» « Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку» № 794 (2014 р.).

Серпень 2014 р.

"Розвиток кар'єри керівника?"

Олександр Сударкін, ж-л "Управління персоналом № 8 (2014 р.)

Червень 2014 р.

"Двічі по два чотири, або я к не порушити бізнес в Україні та не тільки"

(коментар Ліни Хасан-Бек та Макса Гольцберга ж-лу "Генеральний директор" №5-6)

«Я бачу потенціал для довгострокового самодостатнього розвитку України» -

декілька порад уряду та президентові від Гжегоша КОЛОДКА, який підготував бюджет Польщі до вступу в ЄС (за матеріалами г-ти «День», №99)

"Поради Україні від ідеолога польських економічних реформ" -

основні тези виступу екс-міністра фінансів Польщі Гржегожа Колодка в рамках міжнародного форуму «Ukraine: Facing The Future» (за матеріалами Forbes.ua)

Травень 2014 р.

"Чи можливо розвити лідерство?"

Олександр Сударкін, ж-л "Управління персоналом № 5 (2014 р.)

"Новели закону України: про інститути спільного інвестування: позитиви та негативи"

"Проблеми взаємодії слідчого, прокурора та слідчого судді на стадії досудового розслідування"

"Процесуальне керівництво прокурора досудовим розслідуванням"

Володимир Посполітак та Іван Канфуі, сбірка "Дні науки Національного університету "Києво-Могилянська академія" на факультеті правничих наук. 2014 : Тези наукових доповідей та повідомлень / НУКМА ; ред. кол. : А.А. Мелешевич та ін. – К. : НУКМА, 2014. – 124 с.

Березень 2014 р.

"Lifelong Learning: концепція, виробляння звички"

Роздуми Олександра Сударкіна в ж-лі "Управління персоналом № 3 (2014 р.) про те, чи потрібно зупинятися у  своємо розвитку? Коли навчання ефективне? Сучасні формати навчання.

Лютий 2014 р.

"НБУ дискриминирует банковских клиентов ради курса гривни и поддержки банков"

Коментар Юрія Мартинюка стосовно Постанови НБУ № 49 (6.02.14, «Про заходи щодо діяльності банків і проведення валютних операцій»)

Січень 2014 р.

"Системи менеджменту безпеки праці та охорони здоров'я за стандартом BS OHSAS 18001:2007 і керівництву МОП ILO-OSH 2001"

- стаття Віталія Цопи у ж-лі  "Охорона труда" №1. У цій праці Віталій Цопа розповідає про передумови виникнення стандарту BS OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series), еволюцію стандарту BS 8800:1996 «Керівництво до систем менеджменту професійної безпеки та здоров'я» та створення нового міжнародного стандарту ISO 45001:2016 в області систем менеджменту професійної безпеки і здоров'я

"Вдосконалення бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні в контексті євроінтеграції"

У статті Сергія Голова  (ж-л "Бухгалтерський облік і аудит" №1, 2014 р.) розглянуто вимоги законодавства ЄС щодо фінансової звітності підприємств держав-членів. Визначено напрямки вдосконалення фінансової звітності відчизняних підприємств з метою подальшої гармонізації із законодавства ЄС.

"Коучинг для лідерів: робота з першими особами"

Міркування Олександа Сударкіна в ж-лі "Управління персоналом № 1 (2014 р.) про особливості співпраці коуча із першими особами та про інструменти, що йому можуть знадобитися для компетентної роботи на результат.

Вересень 2013 р.

"Вдосконалення організації охорони праці на промислових підприємствах україни на основі систем менеджменту охорони праці та управління ризиками"

- стаття Віталія Цопи у ж-лі  "Охорона труда" №9. Метою даної статті є розгляд основних підходів до вдосконалення організації охорони праці на українських промислових підприємствах за рахунок розробки та впровадження системного
підходу в організації охорони праці з управлінням ризиками на основі кращих світових практик (міжнарідних стандартів ISO, IEC, BS, рекомендацій ILO)

Серпень 2013 р.

"Роль економічних теорій у подальшому розвитку бухгалтерського обліку" (Голов С.Ф.)

Червень 2013 р.

"Бізнес у питаннях інтернат-маркетингу, поки що, не компетентен" (О. Виноградов)

"Роль безоплатних необоротних активів" (Голов С.Ф,)

"Хід ціною. Як підвищити довгострокову рентабельність вашого бізнесу" (Длігач А.)

Квітень 2013 р.

"ПІдприємництво - також талант" (Довгополий Д.)

МСФЗ у форматі Мінфіну

У статті Сергія Голова розглянуто зміст Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" в контексті запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в Україні

"Навіть Стів Джобс дуже часто робив управлінські помилки" -

віце-президент МіМ-Київ Олексій Виноградов про стратегічне маркетингове планування

Січень 2012 р.

Як навчити філолога управлінському обліку, а інженера – психології управління? 

Роздуми Володими Банцера на тему "як впливає попередній професійний досвід на розвиток управлінськиї навичок у ж-лі "Кадровик Украины" №1

Березень 2012 р.

"Результативність та еффективність HR-служби"  (ТЕПЛОВ С., ж-л "Управління персоналом" №3)
ТЕПЛОВ С. Результативность и эффективность HR-службы.pdf (161,55 КБ, PDF)

Квітень 2012 р.

30 березня відбулося парафування "Угоди про ассоціацію та стровення зони вільної торгівлі" з Євросоюзом. Продовгий шлях України в Європу розповів Володимир Данько, професор кафедри бізнес-адмінімістрування МІМ-Київ. Детальніше...

"Результативність та еффективність рекрутингу"  (ТЕПЛОВ С., ж-л "Управління персоналом" №4"
ТЕПЛОВ С. Результативность и эффективность рекрутинга.pdf (1,67 МБ, PDF)

Травень 2012 р.

"Результативність та еффективність навчання персоналу"  (ТЕПЛОВ С., ж-л "Управління персоналом" №5"
ТЕПЛОВ С. Результативность и эффективность обучения персонала.pdf (143,65 КБ, PDF)

Червень 2012 р.

Стан наукових досліджень з бухгалтерського обліку в Україні: деякі спостереження 

У статті Сергія Голова, професора кафедри менеджменту та економіки МІМ-Київ, розглянуто чинники, які визначають рівень наукових досліджень щодо розвитку бухгалтерського обліку в Україні. Визначено передумови зростання якісного рівня таких досліджень

Червень 2012 р.

Управлінський облік на основі теорії обмежень

У статті Сергія Голова, професор кафедри менеджменту та економіки МІМ-Київ, розглянуто вплив теорії обмежень на розвиток управлінського обліку, розкрито сутність обліку продуктивності та обліку обмежень. Обґрунтовано перспективність подальших досліджень впливу теорії обмежень на систему бухгалтерського обліку.

13 грудня 2012 р.

Ірина Педь, фінансовий директор та директор програми PMD "Управління фінансами" бізнес-школи МІМ-Київ, прийняла участь у Третьому щорічному Corporate Finance Forum і виступила модератором фокус-секції "Оптимізація оподаткування. Податкове планування". Детальніше.

Листопад 2012 р.

Бренд роботодавця: три точки зору

У ж-лі "Управління персоналом" викладач О.Виноградов розповів про погляд  з точки зору маркетолога на управління персоналом у компанії. "Між маркетингом та управлінням персоналом набагато більше спільного ніж це здається на перший погляд. Запропонував НR-ам погляд на тему Employer Branding з іншого боку, я сподіваюсь, що колеги побачать щось, можливо, не зовсім звичне але корисне для своєї діяльності".

2 листопада 2012 р.

Бізнес-школи підлаштовуються під клієнта

У газеті Коментарі №42 йшлося про нові тенденції на ринку бізнес-освіти. Ірина Тихомирова: "Хоча обсяг ринку МВА програм в Україні в цілому не збільшується, попит і на відкриті і на корпоративні програми продовжує зростати… Кожна бізнес-школа намагається створити унікальну пропозицію на ринку. В останні роки вони багато експериментували, впроваджуючи спеціалізовані програми МВА, що були сфокусовані на певних функціях (логістика, інформаційні технології, менеджмент) або програми на конкретних ринках. Але, як показує досвід, слухачі, які приходять на ці спеціалізовані програми, в першу чергу хочуть отримати загальне уявлення управління бізнесом в цілому, а вже потім додаткову спеціалізацію під певну сферу діяльності".

19 січня 2010 р.

Гурные аплодисменты

Шість викладачів бізнес-школи МІМ-Київ відвідали Перший всесвітній форум Пітера Друкера. З основними ідеями, що обговорювалися на цій зустрічі, можна ознайомитися в інтерв'ю Олексія Виноградова, доцента й директора департаменту маркетингу МІМ-Київ. Даний матеріал був опублікований у самому авторитетному діловому виданні України - газеті "Бізнес" (№ 1- 2 за 18 січня 2010 року). З повним текстом інтерв'ю можна ознайомитися тут.

6 жовтня

Підвищуємо продуктивність праці

У газеті «Бизнес» №40 від 6 жовтня 2008 р. вийшла друком публікація, присвячена питанням мотивації персоналу з метою підвищення продуктивності праці, що є передумовою зростання конкурентоспроможності виробництва. Одним із коментаторів виступив Юрій Наврузов, к.т.н., доцент кафедри менеджменту та економіки МІМ-Київ. Юрій Наврузов особливо акцентував увагу на питаннях підвищення кваліфікації персоналу, розкривши механізми його організації, та забезпечення відповідності працівників своїм посадам з огляду на їхні особистісні характеристики. Детальний коментар викладача МІМ-Київ читайте тут.

27 червня

Українських бізнесменів консультував один із кращих фахівців Європи із стратегічного планування

У рамках курсу «Стратегічний менеджмент», прочитаного нещодавно слухачам програми SE MBA  колишнім ризик-директором відомої консалтингової компанії Accenture Марком де Кегелем (Бельгія), українські бізнесмени змогли проконсультуватися із провідним спеціалістом Європи з питань організації процесу стратегічного планування як інструмента ефективного ведення бізнесу. Ця проблема для молодого українського бізнесу є досить складною й проблематичною, що й зумовило інтерес до неї провідного ділового видання України - газети «Бизнес».

24 червня

«Дитячі кроки демократії» та роль українського бізнесу у їх оцінюванні

В одному з нещодавніх номерів газети «Бізнес» було опубліковано детальний аналітичний матеріал, присвячений результатам рейтингу конкурентоспроможності країн світу IMD World Competitiveness Yearbook 2008, що є партнерським проектом МІМ-Київ та Міжнародного інституту розвитку менеджменту IMD-Lausanne.