Наукова діяльність

Мета наукової діяльності – сприяння створенню довгострокових конкурентних переваг МІМ-Київ на ринку бізнес-освіти, партнерів бізнес-школи, учасників програм МІМ-Київ і України в цілому. 

Розвиток ідеї конкурентоспроможності як головної наукової ідеї об’єднує теми наукових досліджень, формує філософію навчальних програм, узагальнює принцип відносин з партнерами і суспільством.

Наукова діяльність бізнес-школи відображає філософію і головні складові формули успіху МІМ-Київ:

Наукова діяльність як фактор постійного вдосконалення викладачів МІМ-Київ

Науково-дослідницька робота викладачів МІМ-Київ орієнтована, з однієї сторони, на індивідуальні тематичні розробки в межах наукових дисциплін, з іншої – на колективні міждисциплінарні проекти, які об‘єднують викладачів МІМ-Київ і партнерські навчальні заклади і компанії.

Індивідуальна дослідницька роботаМіждисциплінарні проекти

Фокус на постійному індивідуальному розвитку і самовдосконаленню.

Викладач самостійно вибирає теми і напрямки дослідження.

Фокус на комплексні рішення для бізнесу та бізнес-освіти.

Залучаються усі кафедри і центри.

Проекти фінансуються за рахунок МІМ-Київ або зацікавлених сторін.

Результати:

 • нові теми та модулі в курсах і спеціальних семінарах;
 • нові кейси для обговорення, нові консалтингові проекти;
 • нові монографії та статті в українських та зарубіжних виданнях

Результати:

 • комплексні методологічні та методичні розробки для бізнесу;
 • міждисциплінарні електронні посібники, кейси, консалтингові проекти

Приклади:

 • Підручник з кейсів по Маркетингу, підбірка навчальних кейсів на сайтах бізнес-школи та університету Карнегі-Меллон, підручники з грифом МОН України, статті і публікації у спеціалізованих і ділових виданнях

 

Приклади:

 • Спільний проект UMC—MIM «Український мобільний банк знань» (2005);
 • Розробка методики оцінки конкурентоспроможності підприємства в рамках комплексної теми “Методологічні та методичні засади аналізу та планування конкурентоспроможного стану бізнесу”.

Наукова діяльність як фактор підсилення конкурентних переваг партнерів МІМ-Київ

Кожного року викладачами і слухачами МІМ-Київ виконуються десятки консалтингових проектів на замовлення українських і міжнародних компаній. Проекти спрямовані на вирішення актуальних управлінських проблем і визначення напрямків розвитку бізнесу.

Спільними зусиллями українських компаній, МІМ-Київ та провідних бізнес-шкіл Європи та США виконуються проекти з розробки спеціалізованих навчальних програм на основі ділових бізнес-симуляцій, орієнтованих на активне практичне вивчення основних бізнес-дисциплін, розвиток лідерських якостей, формування ефективної команди менеджерів в компаніях,  підбір персоналу для компаній.

Наукова діяльність як фактор розвитку учасників програм МІМ-Київ

Участь у наукових дослідженнях і консультативних проектах є важливим фактором підсилення конкурентних переваг учасників програм МІМ-Київ.

Учасники програм МІМ-Київ – енергійні дорослі люди, які є успішними у вітчизняному бізнесі, мають великий власний досвід роботи (в середньому – 10 років) і прагнуть постійного розвитку.

В рамках науково-дослідницьких проектів:

 • студенти разом з викладачами працюють над створенням навчальних кейсів на базі українських компаній;
 • групи студентів під керівництвом викладачів працюють над вирішенням реальних бізнес-проблем в рамках консалтингових проектів;
 • науково обґрунтовують вирішення проблем з підвищення конкурентоспроможності на своїх підприємствах під час роботи над дипломними проектами.